fbpx
 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

 

Chalotte’s Circle ApS
Sindalsvej 30B, 1. th
8240 Risskov
CVR-nummer: 35 80 60 83
Telefon: + 45 25 11 11 02
E-mail: info@chalottescircle.dk
Web-adresse: www.chalottescircle.dk

 

Nedenstående handelsbetingelser vedrører køb foretaget på www.chalottescircle.dk samt køb og tilmelding af kurser, foredrag, uddannelser og tilmelding til Chalotte’s Circles Club abonnement, ligeledes foretaget på www.chalottescircle.dk.

 

 1. AFTALEGRUNDLAG

 

Disse betingelser udgør sammen med Chalotte’s Circle ApS’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om salg og levering af serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Chalotte’s Circle ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

 1. BESTILLING / TILMELDING

Alle aftaler hos Chalotte’s Circle ApS og på www.chalottescircle.dk indgås på dansk.

Når du har tilmeldt dig et kursus, herunder onlinekursus, foredrag, uddannelse og Club-medlemskab, eller købt et fysisk produkt på www.chalottescircle.dk, afsendes en ordrebekræftelse, hvoraf købet fremgår.

 

Købet er først accepteret af Chalotte’s Circle ApS ved modtagelse af ordrebekræftelsen.

 

Chalotte’s Circle ApS tager kontakt til dig såfremt købet ikke kan ekspederes.

 

 1. PRISER

Alle priser er i danske kroner (DKK). Alle priser er angivet inklusive moms.

 

Foredrag, uddannelser og nytårskur er momsfritaget.

 

 1. RABATTER

Alle produkter, kurser, uddannelser, events m.v. kan periodevis være omfattet af forskellige rabatordninger. Rabatter kan på ikke kombineres, byttes til kontanter eller gemmes til senere brug uden for den angivne tidsperiode.

Bonus

Hvis dit kursus, uddannelse eller forløb indeholder bonus, frigives disse først når halvdelen af kursus/uddannelsesprisen er indbetalt.

Retreats

Hvis dit kursus, uddannelse eller forløb indeholder et gratis eller betalt retreat, er det først muligt, at deltage på dette når halvdelen af kursus/uddannelsesprisen er indbetalt.

 

 1. BETALING

Chalotte’s Circle ApS tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa / Elektron, MasterCard, Maestro og JCB.

Der pålægges betalingsgebyr afhængig af hvilken korttype der anvendes til betaling.

 

Køb og betaling af uddannelser kan kun foretages med Dankort/Visa Dankort (dansk betalingskort) og bankoverførsel.

 

Ved køb af/tilmelding til kurser, herunder onlinekurser, foredrag, uddannelser og Club-medlemskab/-abonnement trækkes beløbet fra dit betalingskort på ekspeditionsdagen.

Ved køb af fysiske varer trækkes beløbet fra dit betalingskort på ekspeditionsdagen.

 

Ønsker du ratebetaling ved køb af kurser og uddannelser kontaktes Chalotte’s Circle ApS. Finansiering udbydes i samarbejde med Sparxpres. Ved hver abonnementsbetaling fremsendes kvittering på den e-mail der er tilknyttet abonnementet.

Ved Club-medlemskab (Power Club og Millionaire Club) trækkes et månedligt kontingent. Ved hver abonnementsbetaling fremsendes kvittering på den e-mail der er tilknyttet abonnementet.

 1. LEVERING

Alle fysiske varer bestilt på www.chalottescircle.dk leveres med PostNord eller GLS til den adresse, der er angivet som leveringsadresse i webshoppens bestillingsmodul.

 

Leveringstiden for fysiske varer er 5-10 hverdage.

 

Ved bestilling af en eller flere varer, der skal leveres, opkræves et fragtgebyr, som følger PostNords eller GLS’ til enhver tid gældende priser.

 

Ved køb af kurser, onlinekurser, foredrag, uddannelser samt club-medlemskab sker levering i løbet af få minutter, men der kan i særlige tilfælde gå op til 5 hverdage.

 

 1. ADGANG TIL ONLINE UNDERVISNINGSMATERIALER VIDEO MV.

Alt undervisningsmateriale leveres online via vores online undervisningsplatform Simplero. Ved optagelse på et forløb, kursus eller uddannelse har du adgang til undervisningsmaterialet, så længe du går på forløbet, medmindre andet er angivet.
Hvis du betaler for dine forløb, kurser eller uddannelser, via en afdragsordning og din betaling afvises, spærres adgangen til undervisningsplatformen. Der kan først opnås adgang igen, når det skyldige er indbetalt.
Hvis du afmeldes et forløb, kursus eller uddannelse eller på anden måde forlader et forløb, inden afslutning, spærres din adgang til vores online undervisningsplatform.
Chalotte’s Circle forbeholder sig ret til, uden foregående varsel, at ændre tidshorisonten for, hvor længe der gives adgang til vores online undervisningsmaterialer. Dette gælder også allerede indgåede kurser, uddannelser og forløb. 

 

 1. FORTRYDELSESRET, OPSIGELSE OG REKLAMATIONER MV.

9.1. Generelt

I henhold til forbrugeraftaleloven gælder en 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Fortrydelsesretten skal gøres gældende skriftligt på e-mail til info@chalottescircle.dk.

 

Den dag købet er leveret jf. punkt 7 tæller ikke med i de 14 dage.

 

Købet skal være sendt retur senest 14 dage efter at fortrydelsesretten er gjort gældende. Fragtomkostninger ved returnering påhviler kunden.

 

Forbrugere kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. En vare betragtes som brugt, hvis den er brugt ud over, hvad der ville være muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse fratrækkes det beløb, der refunderes.

 

Fortrydelsesretten vedrørende kurser, onlinekurser, foredrag og uddannelse kan ikke gøres gældende efter kursus-/uddannelsesstart.

 

Ud over det oven for anførte gælder følgende vilkår:

 

9.2. Kurser (herunder onlinekurser) og foredrag
Ønsker du at melde afbud til kursus, skal det ske senest en uge før kurset afholdes. Afbud skal meldes på e-mail til info@chalottescircle.dk.

 

Ved afbud inden for fristen refunderes prisen for det købte kursus/foredrag.

 

9.3. Uddannelser
Afbestilling af tilmeldt til uddannelse skal ske senest 30 dage før uddannelsesstart. Afbestilling skal ske skriftligt på e-mail til info@chalottescircle.dk.

 

Såfremt der meldes afbud senere end 30 dage før uddannelsesstart refunderes uddannelsesprisen ikke.

 

9.4. Club
Club-medlemskab kan opsiges med 30 dages varsel. Opsigelse skal ske skriftligt på e-mail til info@chalottescircle.dk.

 

9.5. Fysiske varer
Defekte varer ombyttes uden beregning. Såfremt det ikke er muligt at ombytte varen eller på anden måde afhjælpe den pågældende mangel, refunderes varens købspris.

 

Reklamationer skal ske skriftligt på e-mail til info@chalottescircle.dk inden rimelig tid efter, at der er konstateret en mangel ved varen.

 

 1. FORCE MAJEURE

 

Chalotte’s Circle ApS er ikke ansvarlig over for kunden i tilfælde af force majeure, der påvirker Chalotte’s Circle ApS’ forpligtelser over for kunden. Force majeure omfatter – men er ikke begrænset til – krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, brande, manglende eller forsinkede leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, computer-virus, sygdom hos eller afskedigelse af nøglemedarbejdere, import og eksport restriktioner, fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser uden for Chalotte’s Circle ApS’ kontrol.

 

 1. KLAGEADGANG

 

Hvis du som forbruger vil klage over en vare eller tjenesteydelse købt på www.chalottescircle.dk, skal du kontakte Chalotte’s Circle ApS på info@chalottescircle.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Nævnes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldbolden 2, 8220 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager via Klageportalen for Nævnenes Hus. Hvis det ikke lykkes at løse tvisten gennem samtale i Mæglingsteamet for Forbrugerklager, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@chalottescircle.dk.

 

 1. OPHAVSRET

Chalotte’s Circle ApS har ophavsret til alt materiale på www.chalottescircle.dk. Videregivelse eller kopiering af materialet uden skriftlig tilladelse fra Chalotte’s Circle ApS vil medføre retsforfølgning med krav om erstatning.

 

Ønsker en kunde at videregive eller kopiere dele af materialet, skal kunden rette henvendelse til Chalotte’s Circle ApS, som herefter tager stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til videregivelse eller kopiering.

 

 1. HÅNDTERING AF PERSONDATA12.1. Behandling

Chalotte’s Circle ApS behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelses­forordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation.

 

De oplysninger, der indsamles i forbindelse med en betalingstransaktion, anvendes og gemmes alene til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af kundens data blive videregivet til Quickpay/Simplero, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

 

Hvis kunden under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet sit samtykke hertil, bruger Chalotte’s Circle ApS kundens e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Kunden kan til enhver tid til- og afmelde sig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på kundens samtykke, har kunden til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

 

Hvis kunden ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb, vil kunden ikke have mulighed for at foretage køb på www.chalottescircle.dk.

 

Kundens oplysninger vil blive slettet 3 år efter, at kunden har modtaget den købte vare eller ydelse.

 

 

13.2. Den registreredes rettigheder

Chalotte’s Circle ApS efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

 

13.2.1. Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på info@chalottescircle.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

 

13.2.2. Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

 

13.2.3. Begrænsning af behandling

Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst på info@chalottescircle.dk, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

 

13.2.4. Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst på info@chalottescircle.dk, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

 

13.2.5. Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6(1)(e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6(1)(f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende persondatapolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

 

13.2.6. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

13.3. Opbevaring og videregivelse

Chalotte’s Circle ApS opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Chalotte’s Circle ApS hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept til dette.

 

13.4. Den dataansvarlige

Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte:

 

Chalotte’s Circle ApS
Sindalsvej 30B, 1. th
8240 Risskov
CVR-nummer: 35 80 60 83
Telefon: + 45 20 63 56 06
E-mail: info@chalottescircle.dk

 

13.5 Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

 

www.datatilsynet.dk

Telefon 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

 

 1. COOKIEPOLITIK

 

På www.chalottescircle.dk bruger vi cookies til webanalyse, der kan hjælpe os til at forbedre hjemmesiden, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

 

En cookie er et lille stykke information, som en hjemmeside kan lagre på forbrugerens webbrowser og senere genfinde. Information indsamlet som cookies indeholder dato og tidspunkt for forbrugerens besøg samt forbrugerens registreringsoplysninger, navigations- og købsaktivitet.

 

Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. De fleste browsere indeholder en vejledning i dette.

 

 1. KONTAKT

Ved deltagelse i arrangementer, events, kurser og uddannelser giver du Chalotte’s Circle ApS tilladelse til at kontakte dig, såfremt det er relevant for din deltagelse.

 

 1. FORBEHOLD/ANSVARSFRASKRIVELSE

Chalotte’s Circle ApS tager forbehold for tryk-/tastefejl, eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer, kurser (herunder onlinekurser) og foredrag.

 

Chalotte’s Circle forbeholder sig retten til at aflyse og flytte kurser, events mv. ved for få tilmeldte, sygdom og andre pludseligt opståede og uforudsete hændelser, jf. punkt 9.

 

Ligeledes forbeholder Chalotte’s Circle sig retten til at ændre lokation og tidspunkt for afholdelse af udannelse, kurser, events mv.